left right
point
一共有 516篇信息

上一頁   下一頁   第一頁   Unicode版本   圖形版本  

編號 人氣 時間 發佈者 標題
5161592020.09.24chuniok《阮ê故鄉to̍h tī Chia》防疫感謝版
5152422020.09.20chuniok故李登輝前總統追思告別禮拜台語部分剪輯, 司會:徐信得牧師
514992020.09.13chuniok台語福音讀冊會 特別來賓:蔣為文教授談台語文運動
513812020.09.06chuniok白話字福音讀冊會 讀《全民台語聖經》白話字版
512292020.09.04chuniok《陳夫人》ê Cha-bó͘-kiáⁿ賴劉慶理談《陳夫人》小說_濃縮
511822020.09.03chuniok蘇茂仁長老談「逆轉人生ê醫美心概念」
5101902020.09.02chuniok阿猴ê台語點字機—明盲互通,做伙來學!
5091102020.08.23chuniokPe̍h-ōe-jī sèng-keng tha̍k-chheh-hōe白話字聖經讀冊會
508872020.05.31chuniok「阿勇台語Aiong Taigi」
507652020.05.31chuniokTâi-gí Phonics 3 - Single Vowels

上一頁  1 2 3 4 5 6 7 8 9 >> 下一頁 

發佈信息     管理功能     回影音列表

回首頁

Powered By CGIC